Gallery

آوند پلاستیک

 تولید کننده ظروف پلاستیکی بسته بندی مخصوص IML در سایز های ١ گالن ، ٢/۵ گالن و ۵ گالن